• Bokföring
 • Bokslut och årsredovisning
 • Löneadministration
 • Deklaration
 • Betal- och fakturaservice
 • Starta eget-hjälp
 • Bolagsbildningar
 • Skatterådgivning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Personaluthyrning
 • Hyreshantering

Midvinternattens köld är…

 …än så länge ganska långt borta, men advent är här och året går mot sitt slut. Ännu ett annorlunda år med nya utmaningar att övervinna. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder för ert förtroende och ett givande samarbete! Vi ser med tillförsikt fram emot kommande år då vi tillsammans får möta nya utmaningar. Utmaningar som förhoppningsvis går i en mer positiv tonart. Nedan följer lite information inför jul och nyår.

Julgåva och coronagåva

Värdet av skattefri julgåva till anställda har i år höjts till 500 kr inkl moms per anställd.

Under år 2021 har arbetsgivaren även fått ge sina anställda en eller flera s k coronagåvor till ett sammanlagt värde av 2 000 kr inkl moms per anställd. Enligt Skatteverket så kan coronagåvan slås ihop med julgåvan. Det betyder att anställda som inte redan har fått en coronagåva kan få en kombinerad jul-och coronagåva för sammanlagt högst 2 500 kr inkl moms.

 Avdragsrätt för julbord

Utgifter för julbord som anordnas för personalen ingår i reglerna för personalfest. Eftersom det då handlar om intern representation medges momsavdrag för högst två personalfester per anställd och år. Observera att ingen del av måltidskostnaden numera är avdragsgill. Avdrag för moms på representationsmåltider medges däremot på ett underlag av högst 300 kr per person.

 Coronapandemin

Omställningsstödet, omsättningsstödet samt möjligheten till korttidsarbete avslutades den 30 september. Vissa stödåtgärder som till exempel nedsatta arbetsgivaravgifter för unga samt skattereduktion för inventarieinköp återstår. För mer information se www.skatteverket.se.

 Kom ihåg inför nyår

 • Lämna in ert bokföringsmaterial för november i god tid före jul.
 • Lagerinventering för er som har bokslut 31/12.
 • Rot- och Rutarbeten ska vara betalda av kunden före 31/12 för att få avdraget 2021.

Vi kommer att ha begränsade öppettider under jul och nyår. Ta gärna en titt på vår hemsida närmare helgerna! www.arvikaredovisning.se

God Jul och Gott Nytt År

från oss alla på 

Arvika Redovisning och Nordmarkens Redovisning